>> Wzrost Innowacyjności - Program Regionalny

Projekt nr WND-RPSW.01.01.00-26-020/10 pod nazwą „Wzrost innowacyjności Firmy Usługowo-Handlowej „LECH” Leszek Pióro poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro ,małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

W ramach realizowanego projektu Firma Usługowo-Handlowa "Lech" Leszek Pióro zakupiła:

Ładowarkę kołową ZL30G

Fabryka Maszyn Budowlanych i Drogowych

XCMG Europa S.A.

ul. Nobla 16

03-930 Warszawa

oraz

 

Stacjonarną linię do produkcji betonu towarowego z mieszarką planetarną

Przesiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego i Inżynieryjnego HYDROTECH

Dariusz Stachnik

ul. Wielicka 43

32-005 Niepołomice

"... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ..."