Rozdzielacze

Nasza oferta dotyczy rozdzielaczy monoblokowych i sekcyjnych o parametrach technicznych:
 • Ciśnienie pracy do 350 bar,
 • Przepływ medium do 150l/min.
Rozdzielacze sterowane mogą być:
 • Elektro-hydraulicznie,
 • Hydraulicznie,
 • Ręcznie,
 • Elektrycznie,
 • Pneumatycznie.
Rozdzielacze w postaci monobloku dostępne są w dwóch grupach.
 1. Dane techniczne (40):
  • Q nom= 40 l/min, Q max=45l /min
  • p nom= 220 bar, p max 250 bar
 2. Dane techniczne (70):
  • Q nom= 70 l/min, Q max=80l /min
  • p nom= 220 bar, p max 250 bar
Maksymalna ilość sekcji dostępnych w postaci monobloku - 6.
Każdy monoblok wyposażony jest standardowo w ciśnieniowy zawór przelewowy.