Węże techniczne

Węże ssawne i przesyłowe

Węże ssawne i przesyłowe do zastosowań w przemyśle materiałów stałych oraz gazowych, węże charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, dobrą odpornością chemiczną czy też znakomitą elastycznością więcej »

Węże ssawne dla przemysłu drzewnego

Węże ssawne do zastosowań w przemyśle drzewnym charakteryzują się wysoka odpornością na ogień, dobrą odpornością na rozpuszczalniki, oleje, paliwa. Węże ssawne można stosować w instalacjach wyciągowych, obrabiarkach czy też jako wąż do materiałów ścieralnych. więcej »

Węże ssawne i przesyłowe przeznaczone do maszyn komunalnych

Węże ssawne i przemysłowe stosowane w maszynach komunalnych charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, elastycznością oraz znakomitą odpornością na rozciąganie. więcej »

Węże ssawne i przesyłowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyciągów dymów spawalniczych

Węże ssawne i przesyłowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza, ale także do odprowadzania dymów spawalniczych, agresywnych mediów. Węże charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, elastycznością oraz małym promieniem gięcia. więcej »

Węże średnio i wysokotemperaturowe do 1100*C

Węże przeznaczone do wysokich temperatur - służą do przesyłania gorącego oraz zimnego powietrza, odprowadzania mediów żrących, budowy pojazdów i silników. więcej »

Węże do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla

Węże do gazów spalinowych charakteryzują się wysoką odpornością na spalanie, bardzo wysoką elastycznością itd. Stosować je możemy między innymi przy budowie pojazdów i silników, zakładach hutniczych, budowie pieców. więcej »

Węże chemoodporne do odciągów oparów agresywnych

Węże posiadające ulepszoną odporność na temperaturę, doskonała tkanina poliestrowa powlekana neoprenem lub hypalonem, stosować je możemy miedzy innymi przy wentylacji i klimatyzacji powietrza, instalacjach wyciągowych. więcej »

Węże elektrycznie przewodzące

Węże doskonale odpornie chemicznie posiadające wysoką odporność na ścieranie, węże te możemy stosować w strefach zagrożonych wybuchem, odprowadzania rozpylonego oleju. więcej »

Węże przeznaczone do kontaktu z żywnością

Węże odporne na mikroorganizmy i hydrolizę doskonałe do zastosowań między innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym. więcej »